Cliënten en opdrachten

Vertrouwenscrisis in het directieteam van een middelbare school
Binnen een directieteam ontstond een conflict tussen een aantal afdelingsleiders en de rector, waarbij verschillende kampen ontstonden. Tegelijkertijd stond de school onder financiële druk. Karin werkte met het team en de rector door dit conflict open te benaderen, hoe spannend ook. Doordat ieder zich openlijk uitsprak en dit leerde op een respectvolle wijze te doen werden onderliggende behoeftes bespreekbaar. Het vertrouwen was hersteld en de communicatie weer open. Belangrijk om een school goed te kunnen leiden door pittige tijden.

New Governance en leren door ervaren en reflecteren
In samenwerking met Public Spirit (Werving en selectiebureau van BMC voor topkader in de publieke sector) geeft ze als leerprocesbegeleider vorm aan de leerbijeenkomsten voor nieuwe toezichthouders in het Publieke Domein en begeleidt deze; een bijzondere vorm van leiderschap en maatschappelijk van groot belang. Traineeship Governance.

Leadership Development Program in de Techniek
Voor een technische detacheerder ontwikkelde en begeleidt Karin tesamen met een collega uit het technisch werkveld een leiderschapsprogramma voor projectleiders en startende teamleiders.

VO scholen in transitie
Voor een groep VO scholen in transitie ontwikkelde en begeleidde ze samen met de opdrachtgever een leiderschapstraining voor school- en afdelingsleiders. Waarbij de verandering die van de docenten verwacht werd opdat leerlingen meer zelfsturing kunnen nemen gespiegeld werd in eenzelfde verandering in aansturen van de docenten.

School voor politieleiderschap
Karin ontwikkelde en begeleidde leerprogramma’s op het gebied van persoonlijke leiderschap en effectiviteit voor strategische leidinggevenden binnen de politie, daarmee bijdragend aan de ontwikkeling in politieleiderschap binnen het steeds veranderende maatschappelijk krachtenveld.
Twee voorbeelden hieruit:

Under Cover
Uit je comfortzone om de kunst van het uitgestelde oordeel meester te worden

Een aantal politieleiders logeerde in townships in Zuid Afrika.
Hun ervaringen daar brachten een onomkeerbare verandering in hun leiderschap teweeg. Zo ontstond de vraag naar een leerprogramma hier in Nederland met een soortgelijke impact.
Karin ontwikkelde in cocreatie een speciaal leerprogramma voor politieleiders, en organiseerde en begeleidde dit programma een aantal jaar zeer succesvol.
Vier dagen lang werden de politieleiders uit hun politierol gehaald en ondergedompeld in een andere ‘cultuur’, volledig los van de normale positie en zonder contact met het thuisfront.

Een aantal deelnemers aan het woord:
‘…Oprecht luisteren levert zoveel meer op dan veel zelf vertellen. Als je jezelf openstelt krijg je openheid terug...’
‘….Ik heb ontdekt dat ik nog een beperkte kijk heb op onze multiculturele samenleving.’ ‘Deze ervaring deed er echt toe voor me, ik haal er nog steeds inspiratie uit… ‘
‘….Ik heb echte ontmoetingen gehad zonder vooroordelen….’
‘… Ik merk dat ik momenteel met veel meer compassie kan kijken naar anderen, dat ik mijn oordeel weer kan herzien, me open stel..’.
‘…En daarnaast bood het een geweldige kans om contact te maken met diverse groepen en/of maatschappelijke organisaties in de samenleving, ook groepen met wie we nauwelijks contact hebben! Vanuit deze ervaring kan ik veel beter met ze samenwerken want ik heb immers hun insteek en dilemma’s zelf ervaren… ‘

Verdiep je leiderschap
Karin lanceerde dit traject toen ze bij meerdere leiders de volgende issues constateerde:
- veerkrachtig blijven in onzekere tijden
- wat is het volgende hoofdstuk in mijn biografie?
- waar wil ik echt verschil maken?
- positie kiezen in de dilemma’s die politieleiderschap met zich meebrengt.
Samen met een zeer ervaren leiderschapstrainster begeleidde ze meerdere jaren dit leerprogramma, waarbij biografieën van leiders, speeches en toneelstukken inspiratiebronnen zijn.

Een aantal leiders aan het woord:
"Dit traject heeft me geholpen mijn ambitie scherper in beeld te krijgen. Het bracht focus aan waar mijn kracht zit en waar ik mijn kracht wil inbrengen in de toekomst van politie Nederland. Mijn drive waarom ik ooit bij de politie ben gegaan heb ik weer helder gekregen. En dat gaf me innerlijke rust."
/.
"….het maakt het makkelijker mijn positie te kiezen in lastige dilemma’s waar veel krachten spelen.’ Waar ik me eerst vaak voegde naar wat er gevraagd werd, kijk ik nu veel meer wat mijn kracht is en wat ik kan toevoegen. Jezelf als vertrekpunt in plaats van de functieomschrijving."

In verbinding: je eigen project als creatief ondernemer in de wereld zetten
Voor ‘cultuur en ondernemen’ ontwikkelde Karin een leertraject voor zelfstandig opererende creatieven en begeleidde dit een aantal jaren, bijdragend aan een inspirerende en gezonde functie van kunst in de samenleving.
Een groot aantal projecten zag het daglicht. Kunstenaars leerden beter te communiceren over hun projecten met niet-creatieven, en zich zo meer te verbinden met de samenleving.

Practise what you preach
Studieloopbaanbegleiders laten ervaren en bewegen
Voor een opleiding koerste Karin 2 teams van studieloopbaanbegeleiders door hun impasse in het vormen van een nieuw studieloopbaansysteem. Door in de workshops een spiegelende rol te nemen, een ervaringsgerichte aanpak, kreeg de gewenste deskundigheidsbevordering vorm. De docenten ervoeren aan den lijve wat het effect van verschillende begeleiderstijlen is en hoe je zelf invulling kunt geven aan de coachende stijl, die de zelfsturendheid van de student bevordert.
Resultaat is een werkend studieloopbaansysteem dat gedragen wordt door de docenten die ermee werken. Bovendien hebben de docenten weer een stap gezet richting meesterschap in begeleiden.

Teamontwikkeling met 10 teams tezamen. Spannend!
Een faculteit van een hogeschool vroeg een inhoudelijk programma vorm te geven voor de tweedaagse opstart van alle medewerkers (docenten, leidinggevenden en ondersteunend personeel) van de gehele faculteit, met als thema teamontwikkeling.
Karin ontwikkelde en begeleidde samen met een collega een programma; spannend, uitdagend en met vele ervaringsgerichte werkvormen. Door de eigen comfortzone heen ontstond er beweging, meer contact en een sterkere ervaring van welkom.

Reacties:
... 'erg inspirerend'
... 'ga het toepassen in het scheppen van een beter leerklimaat voor mijn eigen studenten'
... ‘we hebben een stap gemaakt in de binding in het team’.
... ‘Cocreatie van de bovenste plank’.

Vaste coach bij een aantal Hogescholen en de Gemeente Arnhem
Karin coacht hier professionals, docenten en leidinggevenden.

Contact Centraal: masterclass voor team studieadviseurs van Universiteit van Utrecht
Samen met een collega coachte en trainde Karin 2 dagen dit team; een combinatie van teamontwikkeling en verdieping op uitbreiding handelingsrepertoire als studieadviseur in lastige gesprekken met studenten. Ze kregen hierbij o.a. meer zicht op verschillende gedragspatronen en persoonlijkheidsstructuren en welke interventies daarbij werken, meer zicht op eigen patronen hierbij en hoe je snel tot de kern komt in een gesprek.
Daarnaast was het team in 2 dagen een professioneler en effectiever werkend team. Een jaar later spreekt de leidinggevende nog steeds over de positieve effecten hiervan. Maatwerk.