Contact en praktische informatie

Karin Hofman

06 533 808 24

karinhofman1@gmail.com


Bezoekadres

Eusebiusbuitensingel 9

Arnhem

(betaald parkeren mogelijk)


Postadres

Albert Neuhuysstraat 19

6813 GW ArnhemKwaliteitswaarborg en klachtenregelement

Voor coaching ben ik aangesloten bij:

  • De NOBCO en acht me gebonden aan de ethische code en het klachtenregelement hiervan.

Voor therapie ben ik aangesloten bij:

  • De VIT  lidmaatschapnummer: 660.21.A
  • De SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (licentienr. 18159)  Als registertherapeut val ik het onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij geschillencommissie SCAG.


Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een van bovenstaande klachtenprocedures.


Zakelijk

KvK Arnhem no: 09190804

BTWno: NL001871513B21

Bankrekening: NL60 TRIO 0379298058 t.n.v. C.J.M. Hofman

Daarnaast heb ik een RBCZ licentie (zie onder Therapie).


Leveringsvoorwaarden

Annulering

Als je besluit tot annulering en/of opschorting van de geplande teamcoaching of training geldt de volgende annuleringsregeling:

  • tot vier weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten;

  • vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50 % van de kosten van het geannuleerde;

  • vanaf twee weken tot een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 75 % van de kosten van het geannuleerde;

  • vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100 % van de kosten van het geannuleerde.

Voor annulering van coaching of therapie sessies geldt het volgende:

  • Als een coachgesprek of therapiesessie door omstandigheden niet door kan gaan dient dit minimaal 3 werkdagen (62 uur) van tevoren gemeld te worden, anders worden de kosten voor een gesprek/sessie van de geplande tijdsduur in rekening gebracht.


Privacyverklaring

Voor de privacyverklaring klik hier.

Voor emails met privacy gevoelige info kunt u eventueel het volgende email adres gebruiken:

karinhofman@protonmail.com