Waarom individuele coaching?

Als professional werk je vaak onder hoogdruk. Deadlines staan steeds klaar, efficiency is een groot goed geworden, veranderingen zijn aan de orde van de dag in organisaties en er wordt steeds meer initiatief van de individuele werknemer verwacht.
Toch is en blijft veel werk nog steeds mensenwerk en dus maatwerk. Continue aandacht geven aan anderen, aan wat de organisatie van je verwacht. Daarvoor is nodig dat je zelf ook blijft leren en dat je zelf gevoed wordt. Het is nodig dat je op gezette tijden geconcentreerd en intensief stil kunt staan bij wat je doet en nieuwe energie opdoet om de kwaliteit op peil te houden of te verbeteren en je enthousiasme en plezier te behouden. Je kunt alleen veel geven als je zelf ook zorgt dat je voldoende terug ontvangt.

De ervaring leert dat dit er in de drukte van alledag niet van komt. De momenten waarop het zou kunnen worden vaak al ingevuld met urgente zaken zoals regeltaken, mensen die om aandacht vragen, of de rust is er niet, want dit doe je niet even tussendoor.


Coaching kan in die behoefte voorzien.

Vaak wordt coaching pas ingezet als het mis is gegaan, als mensen vast zijn gelopen.
Begrijpelijk, maar jammer.
Begrijpelijk, omdat menig organisatiecultuur vanouds is gebaseerd op solistisch werken: je moet het in je eentje rooien.
En pas als dat echt niet (meer) lukt, komt er steun in beeld.
Jammer, want coaching heeft meer impact op productiviteit, energie en welbevinden als je volop in het werk staan. Iets zelf moeten kunnen is iets anders dan het alleen moeten doen.
Jammer, omdat aandacht voor wat jij wel wilt en kan meer oplevert dan aandacht voor wat je niet wilt of kan.

Wat levert coaching op?

Meer energie en nieuwe zin
Beter inzicht en vertrouwen in je eigen kunnen
Meer inzicht in eigen drijfveren, kwaliteiten, valkuilen, positie en beinvloedingsmogelijkheden
Effectievere samenwerking en/of coachend leiderschap
Meer harmonie tussen doen en denken


Wie heeft er baat bij coaching?

“Ik ben nu een jaar bezig als manager, het is heel uitdagend, maar ook erg ik had nooit gedacht hoe zwaar het vaak kan zijn. Ik heb er veel plezier in, maar ook regelmatig het gevoel dat ik aan het overleven ben en oplossingen moet
doorvoeren van bovenaf, waar ik me niet happy over voel. Ik wil graag goed voor mijn mensen zorgen, maar de
organisatie heeft ook haar doelen. Ik heb soms het gevoel tussen 2 vuren te zitten.”

“Ik begin binnenkort in een nieuwe functie, die de nodige uitdagingen kent. Ik heb bedongen dat ik externe coaching krijg, want ik wil graag een nieuwe start maken en voorkomen dat ik in mijn oude valkuilen stap. Ik heb de afgelopen tijd veel geleerd over mezelf, maar het toepassen in een nieuwe omgeving is een ander verhaal. Een leuke uitdaging,waar ik zin in heb en hulp bij vraag.”

“Ik ben nu negen jaar werkzaam bij deze organisatie en dat gaat op zich goed, maar ik merk dat het werk vaker dan vroeger een sleur wordt en dat ik aan het afvlakken ben. Ik heb behoefte heb aan nieuwe energie, me minder bezig houden met wat moet, meer met wat ik leuk vind en de moeite waard; minder reageren op wat op me afkomt, meer zelf actief zijn; meer aandacht voor dingen waar ik in geloof. In je eentje is dat moeilijk en anderen daarvoor vinden lukt niet. Ik weet ook niet goed of ik iets anders moet gaan doen ”.

“Ik kreeg niets meer uit mijn handen en heb me ziek gemeld. Ik ben waarschijnlijk overspannen, maar wat nu? De
arbo-arts heb ik al gesproken en die zegt dat ik maar even rustig aan moet doen. Maar mijn hoofd zit vol twijfels en
vragen en ik heb moeite mijn rust te vinden.” “ In de veertien jaar dat ik docent ben, heb ik mijn werk altijd met plezier gedaan, maar ik heb moeite met de veranderingen die op me afkomen. Op zichzelf ben ik er niet tegen dat ik een meer coachende rol moet gaan nemen en studenten meer moet laten doen, maar het lukt me niet goed, me dat eigen te maken en ik blijf met veel vragen zitten.”

Professionals die

 • Willen stilstaan bij het eigen functioneren: aandacht voor vragen en twijfels; feedback
 • Een heel concrete leervraag hebben over hun functioneren
 • Zich willen heroriënteren op de eigen werkstijl
 • Zich willen bezinnen op hun loopbaan; nieuwe voeding zoeken
 • Even op adem willen komen in hun werk
 • Samenwerking willen verbeteren
 • Na langdurige ziekte weer aan het werk gaan
 • Een andere koers willen gaan varen


Aanbod

 • Coaching op het gebied van persoonlijke effectiviteit, persoonlijk
  leiderschap, betekenis geven, omgaan met verschillende belangen.
 • Coaching bij werkgerelateerde stress (burn out, overspannen, conflict)

Werkwijze

Als coach ga ik uit van het principe dat ieder zelf zijn of haar antwoorden van binnen kan vinden. Als coach luister ik en geef feedback om dit te ondersteunen. Methodes die ik, afhankelijk van de vraag, gebruik zijn o.a. kernkwaliteiten, systeemdenken, coachen op competentieontwikkeling, RET, provocatieve coaching, mindfullness, visualisaties, SE, NARM en verschillende communicatie en reflectie methodes.

Mijn aanpak is professioneel, concreet en resultaatgericht.


Ik ben aangesloten bij de NOBCO. Ik acht me gebonden aan de ethische code en het klachtenregelement hiervan.