Leiderschap – to lead is to serve

In de non-profit is dienstbaarheid aan de maatschappelijke zaak de opdracht en vaak de drijfveer. In de profit gaat het wat mij betreft om dienstbaar te zijn aan een gezond bedrijf dat duurzaam winst maakt. Het persoonlijk leiderschap van zowel directie als professionals versterken heeft veel impact en dat doet er toe.

Ik werk met directieteams, individuele leidinggevenden, raden van toezicht, teams van professionals en individuele professionals.


Met welke vragen van U kan ik helpen?

 • Directieteam die samenwerking wil verbeteren
 • Organisaties die willen dat hun professionals van elkaar leren
  (intervisie / collegiale coaching) vanuit de ervaring dat dit met name goed werkt met externe ondersteuning
 • Vernieuwingstrajecten, procesbegeleiding vanuit een ‘belangenloze’
  buitenstaander, die je helpt scherp te stellen (en die kan onderscheiden wat samenwerkings issues zijn, vakinhoudelijke of bestuurlijke issues)
 • Samenwerkingsproject die veel van de samenwerking vergt
 • Individuele leidinggevenden en professionals die verder willen
  ontwikkelen in hun rol
 • Raad van Toezicht die wil reflecteren op hun onderlinge samenwerking, hun dynamiek met het bestuur in het licht van deze bijzondere leiderschapsrol
 • Helder krijgen wat te doen staat: Wat is daarbinnen haalbaar? Realistisch? Past bij wat ik kan? Past bij waar ik en de organisatie behoefte aan hebben?
 • Hoe kun je als directie slim verbinden wat er allemaal moet gebeuren i.p.v. vele losse projecten en acties?
 • Collegiaal leiderschap: hoe stuur ik anderen aan vanuit een niet-hierarchische positie?


Wat kan ik goed?

 • Schakelen tussen verschillende niveaus van denken en belangen
 • Andere manieren van kijken en betekenis geven aanreiken
 • Adequaat reageren op wat er van je gevraagd wordt
 • Mogelijkheden verkennen voor oplossingen zonder dat je een heel
  ander mens of organisatie hoeft te worden
 • Ik ben niet bang voor negatieve gevoelens
 • Scheiden van ruis en essentie, daarop bevragen
 • Stevig op inhoud, zacht op relatie


De laatste jaren heb ik veel gewerkt met leidinggevenden, zowel in de non-profitsector, zoals het onderwijs, de politietop, toezichthouders en gemeentes; alsook in de profit bij een technische detacheerder. Voor meer voorbeelden van opdrachten, klik hier


Wat zegt men over mij?

Leidinggevenden: ‘Ik voelde me echt gezien.‘
‘Ze komt heel snel tot de essentie.’

Directieteam: ‘Je zei tegen ons dat je geen toverstaf hebt, maar ik heb gezien dat je wel dat effect had. Er is zoveel ten goede veranderd in onze samenwerking wat ik op korte termijn niet voor mogelijk had gehouden’ Politieleiders: ‘Aandacht en rust, en andere manieren van kijken’