Teamcoaching

Hoe kunnen wij beter samenwerken?

Teamcoaching is er op gericht het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter te leren en zich beter te ontwikkelen. Door belemmeringen terug te dringen kan een team meer van zijn potentieel realiseren.

Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, onduidelijkheid waar het team voor staat of welke resultaten ze dient te behalen, vaste overtuigingen en standpunten, gebrek aan vergadervaardigheden. Maar ook de vorming van een nieuw team of de invoering van resultaatverantwoordelijke teams kunnen aanleiding zijn tot een kortdurend coachingstraject.

Mijn uitgangspunt daarbij is dat een team pas echt succesvol kan zijn als ze haar opdracht goed kent en de teamleden werken vanuit hun eigen kwaliteiten en gebruik maken van elkaars kwaliteiten