Traumatherapie

Wat is trauma?

“Traumatische symptomen ontstaan als de overtollige energie, voortkomend uit het trauma niet ontladen wordt door het lichaam”
Peter Levine

In Somatic Experiencing verstaan we onder een trauma elke gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen) die te onverwacht, te snel of te groot voor je was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Je zenuwstelsel raakt overbelast en die spanning blijft opgeslagen in je zenuwstelsel.

Wat zijn mogelijke oorzaken van een trauma?

Trauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, een ervaring met geweld (of getuige hiervan), een ongeluk, misbruik of een langdurige periode van stress (als kind of op latere leeftijd). Maar ook meer voorkomende gebeurtenissen zoals een medische ingreep, slecht nieuws, een klacht, een val, een inbraak, een afwijzing van iemand die belangrijk voor je is etc, kunnen traumatische reacties oproepen. De gevolgen worden soms pas veel later voelbaar en kunnen dan fysieke, emotionele en mentale klachten veroorzaken.

Waaraan herken je het of je een trauma hebt?

Elk mens reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis, maar wanneer je merkt dat je een aantal van onderstaande symptomen hebt of sinds een bepaalde gebeurtenis hebt, kan dit wijzen op trauma.

  • Angstig, paniekaanvallen, hartkloppingen, prikkelbaar, gevoel van heel alert, hyperactief, slapeloos, onrustig, hyperventilatie, oppervlakkig ademen

  • Een chronisch gevoel van onveiligheid/altijd op je hoede zijn

  • Gevoel van uitputting, gevoelloos, gevoelens zijn beperkter, depressieve gevoelens, hopeloos/machteloos gevoel

  • Je vervreemd voelen, gedissocieerd, gevoel dat (deel van) je lichaam niet van jou is

  • Last hebben van onverklaarbare fysieke klachten, bv pijn, misselijkheid of krachtverlies in de spieren

Omdat de oorzaak van deze symptomen in je zenuwstelsel ligt opgeslagen, is praten alleen vaak niet genoeg.

Somatic Experiencing: Lichaamsgericht werken

Somatic Experiencing lichaamsgerichte traumatherapie is een wetenschappelijk onderbouwde benadering voor het werken met fysieke en psychologische symptomen van stress, shock en trauma. De behandeling richt zich op het alsnog afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen, het vergroten van veerkracht, het ontladen van de opgeslagen spanning en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop.

Er wordt gewerkt met de zogenoemde ‘felt sense’. Dit houdt in het gewaarzijn van lichamelijke sensaties om je lichaam te helpen op een veilige en geleidelijke manier de spanning te ontladen, zonder dat de traumatische ervaringen opnieuw verteld en beleefd hoeven te worden (het is zelfs niet nodig dat je dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was).

Interne en externe hulpbronnen vinden

Ik help je ook met het vinden van interne en externe hulpbronnen die je kunnen ondersteunen bij het verwerkingsproces. Nadat je op een gereguleerde, veilige manier in staat bent geweest de in je lichaam opgeslagen spanning (overlevingsrespons) te ontladen, zul je een sterke afname ervaren van je stresssymptomen.

Meer over traumatherapie

De grondlegger van Somatic Experiencing (SE) is Dr. Peter Levine. Hij deed o.a. onderzoek naar overlevingsgedrag bij dieren in het wild en ontdekte waarom zij, in tegenstelling tot mensen, nauwelijks stress-symptomen ontwikkelen. Dieren in het wild weten instinctief hoe ze de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag kunnen reguleren en ontladen. Bekijk hier een video van Peter Levine over Somatic Experiencing.

In 2020 heb ik de driejarige opleiding SE afgerond bij Bodymindopleidingen. Daarnaast gebruik ik de inzichten beschreven door Stephen Porges en Deb Dana in de Polyvagal theory, NARM van Larry Heller (helen van ontwikkelingstrauma’s, mijn twee jarige opleiding hierin heb ik begin 2022 afgerond), energetisch en systemisch werk.

Dit filmpje legt helder uit hoe het autonome zenuwstelsel kan worden beïnvloed door traumatische ervaringen en ook dat herstel mogelijk is.

Verdere informatie over SE:

https://www.bodymindopleidingen.nl/traumatherapie/ 

https://somatic-experiencing-europe.org

Tarieven

Een therapiesessie duurt een uur en kost € 100.00 (BTW vrij).

Wanneer je aanvullend verzekerd bent bestaat er een kans dat je een deel van de kosten vergoed krijgt (informeer bij uw ziektekostenverzekeraar) AGB code van de onderneming Karin Hofman is 90113424 /AGB code van mij (Karin Hofman zelf) is 90090883

Licenties

  • VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) Lidcodenr: 660.21.A

  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentienr: 220564R

  • SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidzorg) Licentienr. 18159